среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balustrady Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Projekotwanie plotki z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Plotki z Winylu na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z PCV na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий